MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 25 stycznia 2022 r.
Aktualności

Powrót

2005-05-04 "Witaj Majowa Jutrzenko" manifestacja
Witaj majowa jutrzenko” – patriotyczna manifestacja mieszkańców gminy.
Piękna majowa pogoda i podniosły, patetyczny nastrój towarzyszyły mieszkańcom naszej gminy w czasie uroczystości związanych z obchodami kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Podobnie jak w latach ubiegłych świętowanie rozpoczęło się od Mszy św. w intencji Ojczyzny, celebrowanej przez ks. T.Brzezińskiego w miejscowej bazylice katedralnej. Po jej zakończeniu delegacje samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji politycznych , zakładów pracy i mieszkańcy spotkali się przy pomniku na Placu Wolności.
Jest to tradycją przyjęte miejsce, gdzie spotykamy się w czasie uroczystości patriotycznych.
Po wysłuchaniu i odśpiewaniu hymnu narodowego przewodniczący Rady Miejskiej A.Kaszowicz w okolicznościowym przemówieniu przedstawił fakty historyczne dotyczące tych dni, podzielił się refleksjami. Przypomniał też, że już od roku jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Wspólna Europa staje się motorem napędowym gospodarki światowej a Polska jest jednym, jak się okazuje, ważnym trybem - dobrze funkcjonującym.
Po przemówieniu złożono kwiaty. W imieniu całej społeczności gminy Pelplin wieńce złożyli: burmistrz Gminy i Miasta – Andrzej Stanuch oraz przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kaszowicz.
Licznie zebrane delegacje zakładów pracy, szkół, młodzieży, partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji publicznych z wdzięcznością manifestowali swe przekonania związane z wydarzeniami sprzed ponad dwustu lat. Wtedy to staliśmy się prekursorami nowoczesnych rozwiązań konstytucyjnych a w dobie dzisiejszych przemian w świecie spełniamy podobną rolę. Dzielą nas lata i pokolenia a myśl jest ta sama.

Grzegorz Watkowski

Archiwum

BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
facebook
Newsletter
30. Finał WOŚP
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk