MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 26 stycznia 2022 r.
Aktualności

Powrót

2015-07-16 Karta Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie jest partnerem „Pelplińskiej Karty Dużej Rodziny”.

Oferta (zakres ulg/zniżek) Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie:

  • Wszystkie odpłatne zajęcia edukacji artystycznej (taneczne, plastyczne, muzyczne, wokalne, teatralne i inne) organizowane w Ośrodku Kultury w Pelplinie, w świetlicach wiejskich i w innych miejscach: 20% zniżki. Przy zapisach należy okazać KDR.
  • Biletowane koncerty, przedstawienia, spektakle, zabawy i inne wydarzenia organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w obiektach i w plenerze: 25% zniżki.
  • Zorganizowane wyjazdy (nad jezioro, morze, na lodowisko, basen, aquapark, do teatru, kina, wycieczki krajowe jednodniowe, inne podobne): 30%  zniżki.

 

Program Pelplińskiej Karty Dużej Rodziny skierowany jest do rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych oraz rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka zamieszkujących na terenie miasta i gminy Pelplin, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez ograniczeń wiekowych, niezależnie od dochodu.
Celem programu Pelplińskiej Karty Dużej Rodziny jest wzmacnianie roli dużej rodziny, wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez umacnianie więzi rodzinnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych poprzez ułatwianie ich członkom dostępu do różnych dóbr i usług.

 

Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne 3+, które jeszcze nie posiadają Karty Dużej Rodziny do złożenia wniosku.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin Referat ds. Społecznych ul. Mickiewicza 23, kontakt pod nr tel. 58-536-48-28 lub mailowo sprawyspoleczne@pelplin.pl

 

Więcej tutaj


Archiwum

BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
facebook
Newsletter
30. Finał WOŚP
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk