MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 26 stycznia 2022 r.
Aktualności

Powrót

2018-09-14 XVIII Jarmark Cysterski dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury

Tegoroczny XVIII Jarmark Cysterski w Pelplinie został zorganizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury (NCK), które jest państwową instytucją kultury podejmującą różnorodne działania na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Narodowe Centrum Kultury prowadzi działalność statutową w zakresie m.in. kreowania zainteresowania kulturą i sztuką oraz inspirowania i wspomagania podmiotów działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego. NCK realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez zawieranie umów i porozumień z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć  i projektów.

Wniosek o współpracę przy realizacji XVIII Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie został przygotowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie w marcu tego roku. NCK przystąpiło do współpracy Jarmarku finansując część kosztów całego przedsięwzięcia w wys. 30 tys. zł.

 

Przy okazji warto wspomnieć, że NCK dotowało w  ostatnich latach kilka projektów realizowanych w Pelplinie:

  • w 2016 roku „Od Chrztu Polski do dzieła Cystersów” w ramach programu Chrzest 966
  • „Diagnoza i rozwój kapitału kulturowego w gminie Pelplin” w ramach Programu Domy Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015

 

"Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury"


Archiwum

BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
facebook
Newsletter
30. Finał WOŚP
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk