MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 18 stycznia 2022 r.
Aktualności

Powrót

2018-03-01 Gra miejska WILCZYM TROPEM

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych dnia 1 marca 2018 r. na terenie Pelplina odbędzie się gra miejska pt. „WILCZYM TROPEM”. Organizatorem Gry jest Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie.

Gra ma na celu uczczenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych; przybliżenie historii i losów żołnierzy podziemia antykomunistycznego; kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczestników gry oraz zainteresowanie uczestników gry historią II wojny światowej i okresem powojennym.

Zadaniem uczestników Gry będzie poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi, zgodnie z otrzymaną mapą oraz zdobywanie punktów za wykonywanie zadań. Gra składa się z zadań i zagadek  związanych tematycznie z Żołnierzami Wyklętymi, wojskiem oraz historią miasta Pelplina.

Szczegóły dotyczące mechaniki gry oraz zasady gry znajdują się w regulaminie dostępnym poniżej.

W Grze mogą brać udział tylko Uczestnicy zorganizowani w Drużyny. W skład każdej Drużyny może wejść od 3 do 5 osób wraz z dowódcą. Tylko zgłoszone Drużyny mają prawo brać udział w Grze. Zgłoszenia Drużyny należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 27.02.2018.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego) należy dostarczyć wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 

Dokumenty do pobrania:


Archiwum

BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
facebook
Newsletter
30. Finał WOŚP
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk