MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 07 marca 2021 r.
Aktualności

Powrót

2020-12-29 Nabór na zajęcia angielskiego (online)

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie ogłasza nabór na zajęcia języka angielskiego dla dorosłych prowadzone w formie online.

 

Celem planowanych zajęć jest rozwój kompetencji porozumiewania się w języku obcym, rozwój podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) w celu podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych oraz poprawę sprawności komunikacji z osobami posługującymi się językiem angielskim oraz poznanie zwyczajów i kultury krajów anglojęzycznych.

 

Planowane jest utworzenie dwóch grup do 15 osób:

  • 1) dla początkujących – nauka angielskiego od podstaw
  • 2) dla osób na poziomie A2 – z naciskiem na rozwój konwersacji
 

Kurs zaplanowano w terminie od 4 stycznia 2020 r. przez okres 3 miesięcy. Zajęcia online odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 45 min. w godzinach popołudniowych. Szczegółowa godzina zajęć ustalona zostanie z uczestnikami po zawiązaniu się grup.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dorosłych, w pierwszej kolejności do mieszkańców Gminy Pelplin, a w przypadku małej ilości zainteresowanych, dla pozostałych osób z Powiatu Tczewskiego.

 

Udział w zajęciach jest nieodpłatny, ale Uczestnik zobowiązany jest do udziału w min. 80% całego cyklu zajęć. Po zakończonym kursie każdy z uczestników, którzy spełnili ten warunek, otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.

 

Osoba chętna do udziału w szkoleniu, przyszły Uczestnik, zobowiązana jest do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji” (do pobrania poniżej).

 

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy:

  • pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji)
  • pobrać i wypełnić oświadczenie uczestnika (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji)
  • wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły lub do Miejskiego Ośrodka Kultury lub odesłać skan na maila: lowe@zsp.pelplin.pl (oryginały dostarczyć później, w możliwie krótkim terminie).

Wydrukowane dokumenty można też otrzymać w sekretariacie LOWE – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 oraz w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie przy ul. Kościuszki 2a. Kadra LOWE służy pomocą w wypełnianiu dokumentów (można dzwonić pod nr tel. Szkoły 58 536 15 71 lub Ośrodka Kultury 789 240 990).

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 29.12.2020 r.

 

Po dostarczeniu formularzy zgłoszeniowych, kadra LOWE zastrzega sobie prawo do kontaktów z kandydatami na uczestników kursu w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień związanych z udziałem w kursie.

 

Uczestnik kursu będzie zobowiązany do wypełnienia dokumentów związanych bezpośrednio z uczestnictwem w szkoleniu, w szczególności do wypełnienia testów wiedzy przed i po kursie, podpisywania listy obecności i dokumentów poświadczających odbiór materiałów szkoleniowych.

 

Wszystkich, którzy dostarczą formularz zgłoszeniowy i oświadczenie, kadra LOWE Pelplin poinformuje o przyjęciu na kurs bądź odmowie przyjęcia. Z przyjętymi na kurs osobami zostanie zawarta umowa uczestnictwa w szkoleniu.

 

Uczestnik kursu musi mieć do dyspozycji w domu komputer stacjonarny lub laptop lub tablet lub smartfon z działającym mikrofonem, kamerą, głośnikami (słuchawkami).

 

Pytania dot. planowanego kursu można pisać na maila lowe@zsp.pelplin.pl lub kierować telefonicznie

  • Rafał Deska – dyrektor ZSP w Pelplinie, administrator LOWE, tel. 607 321 693
  • Piotr Łaga – koordynator LOWE, tel. 605 477 499


Pliki do ściągnięcia
Regulamin rekrutacji (245 kB)
Zał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy (1,487 kB)
Zał. nr 2 - Oświadczenie uczestnika (273 kB)


Polityka prywatności MOK Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
LOWE Pelplin
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
Kalendarz imprez
Newsletter
facebook
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Program
Patriotyzm jutra
Program
Erasmus +
Kociewie
Miejska Biblioteka Publiczna
Eurodesk
BIP