MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 07 marca 2021 r.
Aktualności

Powrót

2021-01-04 Nabór do "Szkoły Rodzica" (online)

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie ogłasza nabór na zajęcia w formie online pod nazwą „Szkoła Rodziców”.

 

Celem szkolenia jest wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci.Szkolenie zawierać będzie m.in. takie tematy jak nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, nauka dialogu, kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, naukę umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę.

 

Planowane jest utworzenie grupy uczestników około 20 osób. Początek szkolenia zaplanowano na początku stycznia 2021 r. Cykl szkoleń obejmować będzie 10 spotkań online (webinarów) po 75 min, prowadzonych raz lub dwa razy w tygodniu. Szczegółowy harmonogram ustalony zostanie z uczestnikami zajęć po zakończonym naborze.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia w procesie wychowania dzieci, w pierwszej kolejności do mieszkańców Gminy Pelplin, a w przypadku małej ilości zainteresowanych, dla pozostałych osób z Powiatu Tczewskiego.

 

Szkolenie poprowadzi Barbara Liedke-Kątnik, z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu negocjacji, rozwiązywania konfliktów, przywództwa, zarządzania zespołem, motywowania, komunikacji. Prowadziła wiele projektów szkoleniowych, doradczych i coachingowych w zakresie kompetencji negocjacyjnych oraz doskonalących komunikację i współpracę wewnętrzną. W Pelplinie prowadziła m.in. spotkania z młodzieżą w ramach jednego z projektów programu „Działaj Lokalnie” oraz szkolenie dla pan z Kół Gospodyń Wiejskich.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny, ale Uczestnik zobowiązany jest do udziału w min. 80% całego cyklu zajęć. Po zakończonym szkoleniu każdy z uczestników, którzy spełni ten warunek, otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
  • Osoba chętna do udziału w szkoleniu, przyszły Uczestnik, zobowiązana jest do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji” dostępnym na tej stronie w zakładce „Dokumenty”.
  • W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji) i oświadczenie uczestnika (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji). Dokumenty do pobrania poniżej.
  • Wydrukowane dokumenty można też otrzymać w sekretariacie LOWE – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 oraz w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie przy ul. Kościuszki 2a. Kadra tych instytucji służy pomocą w wypełnianiu dokumentów (można dzwonić pod nr tel. Szkoły 58 536 15 71 lub Ośrodka Kultury 789 240 990).
  • Podpisany formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły lub do Miejskiego Ośrodka Kultury lub odesłać skan na maila lowe@zsp.pelplin.pl (a oryginały dostarczyć później, w możliwie krótkim terminie).
  • Po dostarczeniu formularzy zgłoszeniowych, kadra LOWE zastrzega sobie prawo do kontaktów z kandydatami na uczestników szkolenia w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień związanych z udziałem w szkoleniu.
  • Uczestnik szkolenia będzie zobowiązany do wypełnienia dokumentów związanych bezpośrednio z uczestnictwem w szkoleniu, w szczególności do wypełnienia testów przed i po kursie, podpisywania listy obecności i dokumentów poświadczających odbiór materiałów szkoleniowych (jeśli będzie dotyczyć).
  • Wszystkich, którzy dostarczą formularz zgłoszeniowy i oświadczenie, kadra LOWE Pelplin poinformuje o przyjęciu na szkolenie bądź odmowie przyjęcia. Z przyjętymi osobami zostanie zawarta umowa uczestnictwa w szkoleniu.
  • Uczestnik szkolenia musi mieć do dyspozycji w domu komputer stacjonarny lub laptop lub tablet lub smartfon z działającym mikrofonem, kamerą, głośnikami (słuchawkami).
Zgłoszenia przyjmowane są do 08.01.2021 r. Formularz zgłoszenia online

 

 

 

Pytania dot. planowanego szkolenia można pisać na maila lowe@zsp.pelplin.pl lub kierować telefonicznie:

  • Rafał Deska – dyrektor ZSP w Pelplinie, administrator LOWE, tel. 607 321 693
  • Piotr Łaga – koordynator LOWE, tel. 605 477 499
 


Pliki do ściągnięcia
Zał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy (363 kB)
Zał. nr 2 - Oświadczenie uczestnika (269 kB)


Polityka prywatności MOK Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
LOWE Pelplin
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
Kalendarz imprez
Newsletter
facebook
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Program
Patriotyzm jutra
Program
Erasmus +
Kociewie
Miejska Biblioteka Publiczna
Eurodesk
BIP