MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 29 stycznia 2022 r.
Aktualności

Powrót

2021-02-04 Zajęcia ruchowe kształtujące właściwe postawy ciała i kondycję

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie zaprasza do skorzystania z zajęć ruchowych kształtujących właściwe postawy ciała i rozwijających kondycję.

Celem planowanych zajęć jest edukacja zdrowotna, utrzymanie i rozwój kondycji fizycznej koniecznej do dobrego zdrowia i samopoczucia.

Zajęcia będą obejmowały takie elementy jak: pogadanka na temat potrzeby ruchu, jego znaczenia dla zdrowia człowieka; ćwiczenia korygujące postawę ciała, rozciąganie i wzmacnianie poszczególnych partii mięśni, nauka prawidłowego oddechu, trening nad poprawą kondycji, ćwiczenia pozwalające utrzymać codzienną sprawność, ćwiczenia odprężające.

Zajęcia skierowane są do osób dorosłych, w pierwszej kolejności do mieszkańców Gminy Pelplin, a w przypadku małej ilości zainteresowanych, dla pozostałych osób z powiatu tczewskiego.

Obecnie prowadzony jest nabór dla chętnych do zajęć w plenerze (ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią covid-19). W kolejnych miesiącach w ramach LOWE zorganizowane zostaną zajęcia na sali gimnastycznej i/lub świetlicach wiejskich.

 

Zajęcia prowadzone będą w grupie 15-20 osób, raz w tygodniu w wymiarze 60 min, w niedzielę do południa. Zaplanowano cykl zajęć ruchowych do połowy marca 2021 r. Zajęcia poprowadzi Roman Hudzik, nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP w Pelplinie.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny, ale Uczestnik zobowiązany jest do udziału w min. 80% całego cyklu zajęć. Po zakończonym cyklu zajęć każdy z uczestników, którzy spełnili ten warunek, otrzyma zaświadczenie ukończenia zajęć.

 

Osoba chętna do udziału w zajęciach zobowiązana jest do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji” dostępnym na tej stronie w zakładce „Dokumenty” lub do pobrania poniżej.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy lub pobrać i wypełnić formularz (zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji) i oświadczenie uczestnika (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji). Dokumenty do pobrania poniżej.

Wydrukowane dokumenty można też otrzymać w sekretariacie LOWE – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 oraz w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie przy ul. Kościuszki 2a. Kadra tych instytucji służy pomocą w wypełnianiu dokumentów (można dzwonić pod nr tel. Szkoły 58 536 15 71 lub Ośrodka Kultury 789 240 990). Podpisany formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły lub do Miejskiego Ośrodka Kultury lub odesłać skan na maila lowe@zsp.pelplin.pl (oryginały należy dostarczyć później, w możliwie krótkim terminie).

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 06.02.2021 r.

  • Po przesłaniu lub dostarczeniu formularzy zgłoszeniowych, kadra LOWE zastrzega sobie prawo do kontaktów z kandydatami na uczestników zajęć ruchowych.
  • Uczestnik zajęć będzie zobowiązany do wypełnienia dokumentów związanych bezpośrednio z uczestnictwem w zajęciach, np. do wypełnienia ankiet przed i po zakończeniu cyklu zajęć, podpisywania listy obecności.
  • Wszystkich, którzy prześlą lub dostarczą formularz zgłoszeniowy, kadra LOWE Pelplin poinformuje o przyjęciu na zajęcia. Z przyjętymi osobami zostanie zawarta umowa uczestnictwa w zajęciach.
 

Pytania dot. planowanych zajęć można pisać na maila lowe@zsp.pelplin.pl lub kierować telefonicznie:

Rafał Deska – dyrektor ZSP w Pelplinie, administrator LOWE, tel. 607 321 693

Piotr Łaga – koordynator LOWE, tel. 605 477 499

 

Formularz zgłoszeniowy online


 


Archiwum

BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
facebook
Newsletter
30. Finał WOŚP
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk