MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 26 maja 2022 r.
Aktualności

Powrót

2010-11-16 Remonty w Miejskim Ośrodku Kultury
Trwa końcowy etap prac remontowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie. Pierwsze, większe prace remontowe przeprowadzono od październia 2007 do marca 2008 roku z pozyskanych przez Ośrodek Kultury środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 80 tys zł oraz środków gminy Pelplin. Kolejne remonty prowadzone były z przerwami, w zależności od posiadanych środków finansowych. I tak w 2008 roku ze środków preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnenej w wys. 35 tys. zł przeprowadzono generalny remont kotłowni, zastępując ogrzewanie węglowe gazowym. W 2008 roku pozyskano kolejną dotację z MKiDN w wys. 50 tys. zł na wyposażenie, za które zakupiono krzesła, nowy sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy. W 2009 roku Ministerstwo Kultury przynało kolejną dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wys. 150 tys. zł. Z tych środków przeprowadzono generalny remont sali widowiskowej z potrzebnymi instalacjami.
18 sierpnia 2010 w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Piotr Łaga, podpisał umowę na dalszy etap prac remontowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie. Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 został złożony przez Ośrodek Kultury w lipcu 2009 roku. Po ocenie wniosek znalazł się na liście rezerwowej, aż w maju 2010 roku zapadła decyzja o dofinansowaniu.
Projekt „Remont i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś 9. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury. Ośrodkowi Kultury przyznano dofinansowanie wys. 650 tys. zł. Wartość całego projektu, czyli wszystkich prac remontowych i wyposażenia, to prawie milion złotych.

 

 

 

    Remont i modernizacja
Miejskiego Ośrodka Kultury
            w Pelplinie                                                                                
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO
WP na lata 2007-2013.

Archiwum

BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
Kalendarz wydarzeń kulturalnych 2022
facebook
Newsletter
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk