MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 26 maja 2022 r.
Aktualności

Powrót

2010-09-20 W Lignowach Szlacheckich powstaje nowa przestrzeń rekreacyjna.

Od początku września tego roku, Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadanie „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Lignowy Szlacheckie”. Środki na zadanie pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

-    wykonanie odwodnienia terenu,

-    rekultywacja terenu pod plac,

-    wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej w obrzeżach,

-    wykonanie paleniska z kostki kamiennej,

-    wykonanie trawników,

-    posadzenie drzew i krzewów,

-    ogrodzenie terenu,

-    budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,

-    postawienie grilla betonowego, elementów wyposażenia placu zabaw oraz wiaty drewnianej,

-    oświetlenie terenu lampami parkowymi.

 

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Zakład Remontowo – Budowlany Waldemar Tymoszewski z siedzibą w Żukczynie, który zgodnie z podpisaną umową zrealizuje inwestycję za 199.165,06 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 75% łącznych wydatków na inwestycję i zostanie wypłacone w dwóch transzach. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem.

 

 
 
 
 

Archiwum

BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
Kalendarz wydarzeń kulturalnych 2022
facebook
Newsletter
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk