MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 26 maja 2022 r.
Aktualności

Powrót

2007-09-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dot. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :
Remont, adaptacja obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Pelplinie
 
1. Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
 
DOM-PLAST s.c. Starogard Gd., Al. Armii Krajowej 9F
Uzasadnienie wyboru: korzystna cenowo oferta
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 01.10.2007
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. DOM-PLAST s.c. Starogard Gd., Al. Armii Krajowej 9 F
liczba punktów w kryterium cena : 100
2. Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA”, Starogard Gd., Hallera 16
liczba punktów w kryterium cena 80,97
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Archiwum

BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
Kalendarz wydarzeń kulturalnych 2022
facebook
Newsletter
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk