MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 27 maja 2022 r.
Aktualności

Powrót

2012-03-02 Nagroda Mestwina dla Pelplińskiej Orkiestry Detej!!!

W czwartek 1 marca w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie przy dźwiękach muzyki zespołu „Klezmoret Trio” odbyło się wręczenie prestiżowych Nagród Mestwina za działalność w 2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch po przywitaniu zgromadzonych gości pogratulował wszystkim nominowanym wyróżnienia, które stanowi dowód uznania, a także podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w działania przyczyniające się do rozwoju Miasta i Gminy Pelplin.

Nagrody laureatom wręczyli Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch, Zastępca Burmistrza Tadeusz Błędzki oraz przewodniczący Kapituły w trzech kategoriach.

Z wielką satysfakcją informujemy, że nagrodę Mestwina w kategorii działalność kulturalna otrzymała

- Pelplińska Orkiestra Dęta działająca w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie. Gratulujemy kapelmistrzowi, instruktorom i wszystkim muzykom. Dziękujemy też wszystkim, którzy wspierali i nadal wspierają działalność Orkiestry Dętej.

Pelplińska Orkiestra dęta pod dyrekcją Tadeusza Negowskiego  nawiązuje do chlubnych tradycji orkiestr dętych Pelplina, w tym do będącej jeszcze w pamięci wielu mieszkańców miasta, orkiestry pod dyrekcją Franciszka Ratajczaka działającej w latach sześćdziesiątych do osiemdziesiątych XX w.

Obecna orkiestra powstała niespełna pięć lat temu z inicjatywy dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Piotra Łagi. Po kilku miesiącach spotkań organizacyjnych, 5 września 2007 roku odbyła się pierwsza oficjalna próba nowopowstałej orkiestry dętej. Orkiestra spotkała się z życzliwym przyjęciem mieszkańców, wsparciem władz samorządowych i lokalnych sponsorów. Dzięki pomocy i sprzyjającej atmosferze, orkiestra nabywała nowe instrumenty, co umożliwiło rozwój artystyczny. Już 23 grudnia 2007 orkiestra zagrała pierwszy koncert kolęd w pelplińskiej katedrze, w obecności Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi.

Dynamiczny rozwój orkiestry przypada na przełom lat 2009 -2010, kiedy to dzięki wsparciu strategicznego sponsora orkiestra otrzymała kilka nowych instrumentów, a w Ośrodku Kultury przeprowadzono generalny remont i przygotowano specjalną salę dla orkiestry dętej. W tamtym też czasie do orkiestry dołączyło kilku doświadczonych muzyków z Tczewa.

Od początku muzycy spotykają się na wspólnych próbach w każdą środę oraz ćwiczą w sekcjach i indywidualnie. Kapelmistrz orkiestry Tadeusz Negowski muzyk (gra na klarnecie) i dyrygent, w sposób profesjonalny i z wielkim oddaniem prowadzi obecnie już 40-sobową orkiestrę. W tym zadaniu pomagają jemu II instruktor Krzysztof Kotlęga oraz instruktor instrumentów perkusyjnych Franciszek Zioberczyk.

Do końca 2011 roku „Pelplińska Orkiestra Dęta” zagrała oficjalnie ponad 40 razy, w tym podczas uroczystości państwowych, samorządowych, religijnych, wydarzeń kulturalnych (w tym wykonała 12 koncertów). Orkiestra zawsze gromadzi liczną publiczność i przez minione 5 lat działalności zdobyła zasłużone uznanie mieszkańców. Repertuar orkiestry to w większości muzyka rozrywkowa, w tym znane i popularne melodie z całego świata. Wśród członków orkiestry są w większości osoby dorosłe, ale też uczniowie i studenci. Orkiestra działa w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie.

Zobacz jak powstawała i rozwijała się Orkiestra - zakładka "Orkiestra Dęta"

  Zdjęcia: Seweryn Brzeziński - Informator Pelpliński

 
    
 
 
 
   
   


Archiwum

BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
Kalendarz wydarzeń kulturalnych 2022
facebook
Newsletter
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk