MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 18 maja 2022 r.
Aktualności

Powrót

2006-11-07 W młodości praca - to się opłaca !

Gminny Ośrodek Kultury przystąpił do realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W ramach tego programu złożony został wniosek do Pomorskiego Kuratorium Oświaty pod nazwą W młodości praca? To się opłaca!Projekt został dofinansowany kwotą 4.186 zł. Drugie tyle wynosi wkład własny w realizację programu.

Program ma aktywizować uczniów do większej pracy, tak aby zrozumieli, że ich przyszły los zależy m.in. od zaangażowania w naukę w czasie obecnym. Program stawia na poznanie nowych obszarów wiedzy, aktywność i nabycie nowych umiejętności. Jest uzupełnieniem edukacji ekonomicznej oraz dot. gospodarki rynkowej, której młodzież nie otrzymuje w wystarczającym wymiarze w szkole i w domach.

Realizacja programuopierać się będzie o zaplanowany cykl 6-8 spotkań-warsztatów    w grupach prowadzonych przez profesjonalną kadrę (psycholog, doradca zawodowy, pedagog, inni). Zaplanowana została także wycieczka do większego zakładu w celu zapoznania młodzieży z możliwościami przeszłej pracy oraz rozbudzenia w nich zainteresowań nowymi technologiami stosowanymi w przemyśle. Dwoje uczniów, najbardziej kreatywnych uczestników programu, na zakończenie realizacji programu otrzyma stypendia w wysokości po 420 zł, z przeznaczeniem na dalsze kształcenie i rozwijanie zainteresowań.

Realizacja programu potrwa do 10 grudnia 2006. Program skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej (młodzież w wieku 13 – 17 lat, uczniowie lokalnych szkół, z rodzin ubogich, zaniedbanych wychowawczo, z rodzin z problemem alkoholowym, potrzebujących wsparcia w procesie wychowania i edukacji oraz pomocy materialnej, w których dochód na osobę nie przekracza wysokości określonej w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej).

Zajęcia odbywać się będą w sali Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Sambora 5A. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 16.30. Uwaga. W programie przewidzieliśmy kwotę 600 zł na zwrot kosztów dojazdów  na zajęcia (na podstawie okazanych biletów lub oświadczeń rodziców w przypadku dowozu samochodem).

 

 

 

Piotr Łaga

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pelplinie


Archiwum

BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
Kalendarz wydarzeń kulturalnych 2022
facebook
Newsletter
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk