MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 27 maja 2022 r.
Aktualności

Powrót

2014-09-28 Uroczystości w Szpęgawsku - zaproszenie

Zapraszamy na uroczyste obchody 75. rocznicy mordu w Lesie Szpęgawskim - miejscu Pamięci Narodowej, które odbędą się 28 września 2014 r. (niedziela) o godz.13:15.

 

Program:

Godz. 13.00

Zbiórka dele­ga­cji na miej­scu uro­czy­sto­ści
 

Godz. 13.15

Hymn pań­stwowy
Wystą­pie­nie oko­licz­no­ściowe
Zło­że­nie kwia­tów przez dele­ga­cje

 

Godz. 14.00

Uro­czy­sta Msza Święta kon­ce­le­bro­wana
 

Godz. 15.00

Apel Pole­głych
Salwa hono­rowa
Pieśń „Rota” w wyko­na­niu Pel­pliń­skiej Orkie­stry Dętej


Archiwum

BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
Kalendarz wydarzeń kulturalnych 2022
facebook
Newsletter
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk