MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 21 maja 2022 r.
Aktualności

Powrót

2015-04-01 Dom Kultury+

Od 17 lutego 2015 roku Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie realizuje pierwszy etap projektu „Diagnoza i rozwój kapitału kulturowego w gminie Pelplin”. Więcej

W ramach projektu w marcu tego roku dyrektor MOK uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Narodowe Centrm Kultury, a prowadzonym przez  animatorów Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W gronie kadry Ośrodka Kultury odbyło się kilka spotkań roboczych dot. projektu. Opracowano ankietę, która wkrótce trafi do mieszkańców gminy Pelplin.

1 kwietnia 2015 odbyło się spotkanie z animatorem wyznaczonym przez NCK do współpracy w realizacji projektu.  W kwietniu odbędzie się również cykl spotkań dla mieszkańców.

Wszystkie te działania mają prowadzić do lepszego dostosowania oferty kulturalnej oraz większego właczenia mieszkańców we wspólne działania animacji kulturalnej. W czerwcu 2015 MOK ogłosi konkurs na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych zgłoszonych przez mieszkańców gminy.

O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.