MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 24 maja 2022 r.
Aktualności

Powrót

2017-11-30 Konkurs na "Najładniejszą ozdobę choinkową”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

zaprasza do udziału w konkursie bożonarodzeniowym

na  "Najładniejszą ozdobę choinkową”.

 

 

Regulamin konkursu

1. Organizator konkursu: Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie.

2. Cel konkursu:

1)   Rozbudzanie szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych.

2)   Przybliżenie oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia.

3)   Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz poczucia estetyki.

4)   Ujawnienie talentów plastycznych i promocja uzdolnionych twórców.

5)   Konfrontacja osiągnięć rówieśniczych pomiędzy uczestnikami w dziedzinie sztuk plastycznych.

3. Przedmiot Konkursu:

Samodzielne i indywidualne zaprojektowanie oraz wykonanie Bożonarodzeniowej ozdoby z wykorzystaniem dowolnych materiałów.

4. Zasady uczestnictwa:

1)   W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Miasta i Gminy Pelplin.

2)   Na konkurs należy zgłaszać prace wyłącznie własnego autorstwa.

3)   Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko, wiek autora, nazwę placówki do której uczęszcza.

4)   Prace będą ocenianie przez powołaną do tego celu komisję w trzech kategoriach wiekowych - przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum.

5)   W każdej z w/w kategorii przyznane zostaną miejsca od 1-3.

6)   Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość, nawiązanie do tradycji świątecznej oraz samodzielność wykonania.

7)   Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotują nagrody rzeczowe.

5. Sprawy organizacyjne:

1)   Prace powinny być złożone w siedzibie organizatora – Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, ul. Kościuszki 2A,  w terminie do 4 grudnia 2017, godz. 15.00. Po wskazanym terminie prace nie będą  przyjmowane.

2)   Prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

3)   Wyniki konkursu i dane osobowe zwycięzców zostaną opublikowane 5 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.mok.pelplin.pl oraz na www.pelplin.pl

4)   Nagrody zostaną wręczone 6 grudnia 2017 roku podczas imprezy mikołajkowej na Targowisku Miejskim w Pelplinie. Początek o godz. 17.00.

 

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z organizatorem konkursu:

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin, tel. 58 5361452; 789 240 990; mok@pelplin.pl.       Pliki do ściągnięcia
Regulamin konkursu na "Najładniejszą ozdobę choinkową" (348 kB)

Archiwum

BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
Kalendarz wydarzeń kulturalnych 2022
facebook
Newsletter
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk