MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 11 sierpnia 2022 r.
Program "Erasmus+"

Powrót

2016-11-30 Edukacja kulturalna po europejsku

Od 1 czerwca 2016 do końca maja 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie realizuje projekt pod nazwą „Edukacja kulturalna po europejsku” w ramach programu Komisji Europejskiej ERASMUS+. Projekt realizowany jest w sektorze Edukacja Dorosłych.

Celem projektu jest rozwój Ośrodka Kultury w Pelplinie w wymiarze europejskim. Zaplanowano podniesienie kompetencji językowych kadry Ośrodka poprzez udział w kursach językowych za granicą oraz prowadzonym wewnętrznie.

W dniach 18-29 lipca 2016 roku dwóch pracowników Ośrodka Kultury w Pelplinie wzięło udział w kursie General English w Scarborough, w północnowschodniej Anglii. Organizatorem kursu była Szkoła językowa Anglolang, która działa od 1985 roku. W ramach przygotowania do udziału w kursie za granicą, w Ośrodku Kultury odbyły się spotkania robocze, na których omawiany był program Erasmus+, program kursu, sprawy organizacyjne. Partner projektu, Akademia Anglolang, dostarczyła wszelkich niezbędnych informacji związanych z uczestnictwem w kursie.

Droga do Scarborough wiodła przez porty lotnicze Gdańsk i Leeds. Uczestnicy zostali zakwaterowani u angielskich rodzin, co sprzyjało lepszemu poznawaniu kultury brytyjskiej, zwyczajów, kuchni. Po naukę do Szkoły Anglolang przyjechały osoby z różnych krajów Europy, bliskiego Wschodu i Azji. Codzienne zajęcia podczas kursu w Anglii prowadzone były w grupach od kilku do kilkunastu osób, w godzinach od 9.00 do 16.00, z przerwą na lunch. Nauczyciele stosowali wiele ciekawych form pracy, ułatwiających rozwój kompetencji językowych. Trzeba podkreślić wielką życzliwość całej kadry Szkoły i przyjazną atmosferę podczas kursu.

W ramach kursu Akademia Anglolang zorganizowała wycieczki w okręgu Yorkshire i do Liverpoolu. Było też zwiedzania Scarborough, wyjścia do teatru i inne aktywności.

Obecnie jest czas na wykorzystywanie zdobytych umiejętności. A w Ośrodku Kultury w Pelplinie jest ich sporo. Instytucja organizowała w latach ubiegłych międzynarodowe wymiany młodzieży i dorosłych, utrzymuje kontakty z partnerami zza granicy i planuje nowe działania europejskie.

W ramach realizowanego projektu pozostała kadra Ośrodka Kultury, oprócz uczestników kursu w Anglii, w najbliższą jesień i zimę uczestniczyć będzie w zajęciach nauki języka angielskiego. 

Program Erasmus+ motywuje do podjęcia wysiłku, daje szanse na rozwój i dużo satysfakcji, gdy osiąga się zamierzone cele. Warto więc korzystać z takiego wsparcia.

 

       Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
Kalendarz wydarzeń kulturalnych 2022
facebook
Newsletter
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk