MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 22 września 2019 r.
Program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019

Powrót

2019-04-30 Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+

Miło nam poinformować, iż Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie otrzymał dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne na zadanie "Diagnoza i rozwój kapitału kulturowego w gminie Pelplin".

 

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest trzecią edycją programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+. Wcześniejsze edycje to: Dom Kultury+ 2010-2011, Dom Kultury+ Edukacja artystyczna. Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

 

 Polityka prywatności MOK Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
Świetlica w Lignowach Szlacheckich
Kalendarz imprez
Newsletter
facebook
Karta Dużej Rodziny
Radio Głos
TV Pelplin
Program
Patriotyzm jutra
Program
Erasmus +
Kociewie
Miejska Biblioteka Publiczna
Eurodesk
BIP