MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 19 maja 2019 r.
Zamówienia publiczne

Powrót

2011-02-02 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego: Dostawa artykułów chemicznych i gospodarczych

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była dostawa artykułów chemicznych i gospodarczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie,  po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów oraz oceny ofert na podstawie opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów, wybrano ofertę wykonawcy:

Gdańskie Przedsiębiorstwo Techniczno- Usługowe
"KORTECH" Sp. z o. o.
ul. Droga Owidzka 1
83-200 Starogard Gdański


Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Oferta nie podlega odrzuceniu.
Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów przy zadanym kryterium oceny ofert (najniższa cena).

W postępowaniu zgłoszone zostały następujące oferty:

1. Gdańskie Przedsiębiorstwo Techniczno- Usługowe
  "KORTECH" Sp. z o. o.
   ul. Droga Owidzka 1
  83-200 Starogard Gdański
 
2.  MAXMED
Zakład Usługowo- Handlowy Marcin Murzyn
ul. Pomorska 49
84-252 Orle


Polityka prywatności MOK Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
Świetlica w Lignowach Szlacheckich
Kalendarz imprez
Newsletter
facebook
Karta Dużej Rodziny
Radio Głos
TV Pelplin
Program
Patriotyzm jutra
Program
Erasmus +
Kociewie
Miejska Biblioteka Publiczna
Eurodesk
BIP