MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 19 maja 2019 r.
Zamówienia publiczne

Powrót

2011-02-18 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego: Dostawa artykułów biurowych

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była dostawa artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie,  po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów oraz oceny ofert na podstawie opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów, wybrano ofertę wykonawcy:

BORMA Sp. z o. o.
ul. Sambora 3
83-200 Starogard Gdański


Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Oferta nie podlega odrzuceniu.
Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów przy zadanym kryterium oceny ofert (najniższa cena).

W postępowaniu zgłoszone zostały następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Handlowe "EKO" Elżbieta Ogórek
ul. Malborska 53
82-300 Elbląg
       
2. BORMA Sp. z o. o.
ul. Sambora 3
83-200 Starogard Gdański

3. PTH "PESTAR" Eugeniusz Piechowski
ul. Iwaszkiewicza 15
83-200 Starogard Gdański


Polityka prywatności MOK Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
Świetlica w Lignowach Szlacheckich
Kalendarz imprez
Newsletter
facebook
Karta Dużej Rodziny
Radio Głos
TV Pelplin
Program
Patriotyzm jutra
Program
Erasmus +
Kociewie
Miejska Biblioteka Publiczna
Eurodesk
BIP