MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 19 maja 2019 r.
Zamówienia publiczne

Powrót

2011-03-18 Zaproszenie do składania ofert: "Zakup wysposażenia do świetlicy w Lignowach Szl. w ramach projektu „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich", unieważniono

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem był: zakup wyposażenia do świetlicy w Lignowach Szlacheckich w ramach projektu „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich",  po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów oraz oceny oferty na podstawie opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów, przetarg unieważniono.


Uzasadnienie :
Wartość na realizację przedmiotu zamówienia przedstawiona w ofercie, przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację ww. zadania.

W postępowaniu zgłoszona została następująca oferta:

1. Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
"Vortex" W&W Sp. c.
83-130 Pelplin, Pl. Grunwaldzki 8


Polityka prywatności MOK Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
Świetlica w Lignowach Szlacheckich
Kalendarz imprez
Newsletter
facebook
Karta Dużej Rodziny
Radio Głos
TV Pelplin
Program
Patriotyzm jutra
Program
Erasmus +
Kociewie
Miejska Biblioteka Publiczna
Eurodesk
BIP