MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 09 grudnia 2021 r.
Zamówienia publiczne

Powrót

2011-03-18 Zaproszenie do składania ofert: "Zakup wysposażenia do świetlicy w Lignowach Szl. w ramach projektu „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich", unieważniono

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem był: zakup wyposażenia do świetlicy w Lignowach Szlacheckich w ramach projektu „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich",  po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów oraz oceny oferty na podstawie opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów, przetarg unieważniono.


Uzasadnienie :
Wartość na realizację przedmiotu zamówienia przedstawiona w ofercie, przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację ww. zadania.

W postępowaniu zgłoszona została następująca oferta:

1. Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
"Vortex" W&W Sp. c.
83-130 Pelplin, Pl. Grunwaldzki 8


BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
facebook
Newsletter
30. Finał WOŚP
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk