MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 09 grudnia 2021 r.
Zamówienia publiczne

Powrót

2011-05-10 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego: Obsługa kampanii promocyjnej pt. Ryba wpływa do Pelplina w dniu 3 czerwca 2011 roku. Zapewnienie produktów rybnych do degustacji w ilości 6 tys. porcji oraz zapewnienie wszelkiej obsługi gastronomicznej.

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była: obsługa kampanii promocyjnej pt. Ryba wpływa do Pelplina w dniu 3 czerwca 2011 roku, w Pelplinie na Targowisku Miejskim przy ul. Wybickiego, w godz. 17.00-21.30, w zakresie:

1. Zapewnienie produktów rybnych do degustacji w ilości 6 tys. porcji oraz zapewnienie obsługi gastronomicznej.
2. Zapewnienie 10 hostess do pomocy w wydawaniu porcji uczestnikom imprezy i nadzór nad ich pracą.
3. Zapewnienie talerzyków, sztućców oraz naczyń jednorazowych do degustacji uczestnikom imprezy w ilości 3 tys. zestawów.
4. Zapewnienie kotła wraz z rusztowaniami o poj. 3200 l do zupy i przygotowanie w nim zupy rybnej.
5. Zapewnienie ław i stołów biesiadnych do spożywania posiłków – 20 kompletów.
6. Transport ław, stołów, produktów rybnych do Pelplina.
po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów oraz oceny ofert na podstawie opisanych kryteriów, wybrano ofertę wykonawcy:
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Restauracja K2
Katarzyna Langowska
83-224 Borzechowo, ul. Wczasowa
 
Uzasadnienie wyboru.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta uzyskała największą ilość punktów.
 
W postępowaniu zgłoszone zostały następujące oferty: 
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Restauracja K2
Katarzyna Langowska
83-224 Borzechowo, ul. Wczasowa


BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
facebook
Newsletter
30. Finał WOŚP
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk