MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 23 maja 2019 r.
Zamówienia publiczne

Powrót

2012-01-26 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego: dostawa artykułów spożywczych
Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była dostawa artykułów spożywczych na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów oraz oceny ofert, wybrano ofertę wykonawcy:
 
Hurtownia Art. Spoż.
„AGAWA”
ul. Chmieleńska 61
83-300 Kartuzy
 
 
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Oferta nie podlega odrzuceniu.
Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów przy żądanym kryterium oceny ofert (najniższa cena).
 
W postępowaniu zgłoszone zostały następujące oferty:
 
1. Hurtownia Art. Spoż. „AGAWA”
    ul. Chmieleńska 61
    83-300 Kartuzy
 
2.Sklep Spożywczo – Przemysłowy „MARMIX”
    Maria Zimna
    ul. Kolejowa 4
    83-130 Kulice


Polityka prywatności MOK Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
Świetlica w Lignowach Szlacheckich
Kalendarz imprez
Newsletter
facebook
Karta Dużej Rodziny
Radio Głos
TV Pelplin
Program
Patriotyzm jutra
Program
Erasmus +
Kociewie
Miejska Biblioteka Publiczna
Eurodesk
BIP