MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 26 września 2017 r.
Zamówienia publiczne

Powrót

2012-01-23 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego: dostawa materiałów biurowych i plastycznych

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była: Dostawa artykułów biurowych i plastycznych, zapytanie ofertowe unieważniono.

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta.Oferta edukacji artystycznej 2017/2018
Pelplin - Miasto z duszą
Kalendarz imprez
Świetlica w Lignowach Szlacheckich
Newsletter
facebook
Harmonogram zajęć 2016/2017
Karta Dużej Rodziny
Radio Głos
TV Pelplin
Program
Program
Patriotyzm jutra
Erasmus +
Kociewie
Miejska Biblioteka Publiczna
Eurodesk
BIP