MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 09 grudnia 2021 r.
Zamówienia publiczne

Powrót

2013-01-18 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego: dostawa artykułów biurowych, nr 2/2013/ZP

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o
zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była dostawa artykułów
biurowych na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, po dokonaniu analizy
przedstawionych dokumentów oraz oceny ofert, wybrano ofertę wykonawcy:

 BORMA Sp. z o.o.
ul. Sambora 3
83-200 Starogard Gd.

 Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Oferta nie podlega odrzuceniu.
Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów przy żądanym kryterium oceny ofert (najniższa cena).

 W postępowaniu zgłoszone zostały następujące oferty:

1. BORMA Sp. z o.o.
ul. Sambora 3
83-200 Starogard Gd.BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
facebook
Newsletter
30. Finał WOŚP
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk