MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 23 maja 2019 r.
Zamówienia publiczne

Powrót

2013-01-18 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego: dostawa artykułów biurowych, nr 2/2013/ZP

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o
zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była dostawa artykułów
biurowych na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, po dokonaniu analizy
przedstawionych dokumentów oraz oceny ofert, wybrano ofertę wykonawcy:

 BORMA Sp. z o.o.
ul. Sambora 3
83-200 Starogard Gd.

 Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Oferta nie podlega odrzuceniu.
Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów przy żądanym kryterium oceny ofert (najniższa cena).

 W postępowaniu zgłoszone zostały następujące oferty:

1. BORMA Sp. z o.o.
ul. Sambora 3
83-200 Starogard Gd.Polityka prywatności MOK Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
Świetlica w Lignowach Szlacheckich
Kalendarz imprez
Newsletter
facebook
Karta Dużej Rodziny
Radio Głos
TV Pelplin
Program
Patriotyzm jutra
Program
Erasmus +
Kociewie
Miejska Biblioteka Publiczna
Eurodesk
BIP