MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 23 maja 2019 r.
Zamówienia publiczne

Powrót

2013-01-29 Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego: art. chemiczne i gospodarcze, nr sprawy: 3/2013/ZP

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była dostawa artykułów chemicznych o gospodarczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów oraz oceny ofert, wybrano ofertę wykonawcy:

 GPTU „KORTECH” Sp. z o o.
ul. Droga Owidzka 1
83-200 Starogard Gdański

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Oferta nie podlega odrzuceniu.
W postępowaniu zgłoszona została tylko jedna oferta.

 Polityka prywatności MOK Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
Świetlica w Lignowach Szlacheckich
Kalendarz imprez
Newsletter
facebook
Karta Dużej Rodziny
Radio Głos
TV Pelplin
Program
Patriotyzm jutra
Program
Erasmus +
Kociewie
Miejska Biblioteka Publiczna
Eurodesk
BIP