MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 09 grudnia 2021 r.
Zamówienia publiczne

Powrót

2021-05-14 Zapytanie ofertowe - prace modernizacyjne

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie ogłasza „Zapytanie ofertowe” dot. modernizacji pomieszczeń na potrzeby klubu młodzieżowego w Miejskim Ośrodku Kultury Pelplinie.

Szczegóły w załączonych dokumentach.

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce: sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury, ul Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin

lub mok@mok.pelplin.pl

Termin: 27.05.2021 do godz.10:00.

 

Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej faktycznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

W przypadku wydruku, na zewnętrznej stronie zamkniętej koperty należy podać nazwę i dokładny adres oferenta, a także dopisek "Modernizacja pomieszczeń na klub młodzieżowy".

W przypadku wysłania oferty mailem, w temacie wiadomości należy wpisać "Modernizacja pomieszczeń na klub młodzieżowy".

 Pliki do ściągnięcia
Zał. nr 3 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (30 kB)
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy (36 kB)
Zał. nr 4 Projekt umowy (114 kB)
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (396 kB)
Zapytanie ofertowe (1,075 kB)


BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
facebook
Newsletter
30. Finał WOŚP
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk