MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 04 grudnia 2021 r.
PROW 2007-2013

Powrót

2011-12-03 Warsztaty fotograficzne i zakup instrumentów dla Pelplińskiej Orkiestry Dętej w ramach operacji PROW 2007-2013

2 grudnia 2011 roku Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie podpisał z Urzędem Marszałkowskim dwie umowy przyznania pomocy na realizację zadań z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Projekt I
"Zatrzymać czas - warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pelplin"

Działania związane z organizacją operacji pn.: "Zatrzymać czas"- warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pelplin" odbędą się w okresie od 30 stycznia 2012 do 12 lutego 2012 roku. W zaplanowanych działaniach zostaną wykorzystane zasoby kulturalne i historyczne Pelplina, dzięki którym młodzi ludzie będą odkrywać piękno Kociewia i uwiecznienie na fotografii.
Głównym celem warsztatów jest integracja lokalnego środowiska oraz zwiększenie dostępu do nowej formy działań artystycznych, których brakuje na terenie gminy Pelplin. Planujemy zorganizowanie cyklu warsztatów dla 20 osób.

Projekt II
"Niech gra orkiestra! Zakup insturmentów dętych dla Pelplińskiej Orkiestry Dętej"
Celem operacji jest rozwój kapitału ludzkiego i zasobów społecznych oraz tworzenie warunków zwiększających dostępność do różnych form edukacji artystycznej w oparciu o istniejącą bazę kulturalną. W ramach przedsięwzięcia zostanie zakupionych 9 instrumentów muzycznych. Operacja przyczyni się do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenia aktywności mieszkańców gminy Pelplin poprzez przynależność do Pelplińskiej Orkiestry Dętej.

 Operacje będą  dofinansowane w zakresie małych projektów
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
objętego PROW 2007-2013.

 
 
 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskieBIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
facebook
Newsletter
30. Finał WOŚP
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk